wildewespen.nl De Nederlandse wespen

en hun relaties, een overzicht van solitaire en sociale wespen (Vespoidea)
Wildewespen.nl
Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl

Vorige familie
subfamilie:


geslacht:


aantal soorten:
vliegtijd:


geslacht:


aantal soorten:
vliegtijd:


Papierwespen
Vespinae

Vespa
Hoornaar
Linnaeus,1758
1
half april t/m
eind oktober

Vespula
Kortkopwespen
Thomson,1869
4
half maart t/m
eind november
Gewone wespen (Vespula vulgaris)
likkend aan meloen

Omschrijving:
De subfamilie Vespinae, de papierwespen, kent in Nederland vijf soorten verdeeld over twee geslachten: vier kortkopwespen en een hoornaar.

Onder de kortkopwespen vallen de twee 'lastpakken', de algemeen voorkomende Gewone wesp en de Duitse wesp. Het verschil is bij de werksters te zien aan het kopschild: de Gewone wesp heeft daar een zwart 'anker' op het gele kopschild, de Duitse wesp enkel een paar zwarte puntjes. De parasitaire Oostenrijkse wesp en de gastheer Rode wesp zijn overal in Nederland aan te treffen, maar minder in de bebouwde kom. De Rode wesp, een noordelijke soort, komt minder algemeen voor dan voorheen.

De naam papierwespen komt vanwege de nestbouw. De raten worden van fijngekauwd hout, cellulose, gemaakt. Een bolvormig, bros nest dat vaak ondergronds maar ook op donkere plekken bovengronds (in hagen of spouwmuren) gebouwd wordt. De larven van de hoornaar worden gevoerd met vliegen, muggen, andere wespen of bijen. De larven van de Gewone en Duitse wesp hebben insecten, insectenlarven en/of spinnen op het menu.

Geslacht: Nederlandse soortnaam Wetenschappelijke soortnaam Zeldzaamheid
Vespa Hoornaar Vespa crabro vrij algemeen
Vespula Oostenrijkse wesp Vespula autriaca zeldzaam
  Duitse wesp Vespula germanica algemeen
  Rode wesp Vespula rufa algemeen
  Gewone wesp Vespula vulgaris algemeen
Papierwespen vliegen op Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
  Schermbloemfamilie
Duizenknoopfamilie
Umbelliferae/Apiaceae
Polygonaceae

Wildewespen, 2015-2016