wildewespen.nl De Nederlandse wespen

en hun relaties, een overzicht van solitaire en sociale wespen (Vespoidea)
Wildewespen.nl
Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl

Terug naar familie
Volgende wesp

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Knotswespen
Gewone knotswesp
Sapyga clavicornis
(Linnaeus, 1758)

Sapygidae
Sapyga
020001

mei t/m juli
begin juni
half mei

7,5-12mm
7-12mm

holtes
nestparasiet

minder algemeen
n.b.
n.b.
stabiel


Gewone knotswesp

Gewone knotswesp
Sapyga clavicornis
foto: Pieter van Breugel

Bezoek nest Ranonkelbij
Omschrijving:
Van het vrouwtje van Sapyga clavicornis zijn het 2e en 3e sterniet zwart met gele vlekken, zonder rode kleur.

Wanneer het vrouwtje net een eitje heeft gelegd in een nest van een bij, dan zit er nog geel stuifmeel aan haar achterlichaam (zie foto). Dat ei-leggen gebeurt, zo blijkt uit onderzoek, vaker in de middaguren dan in de ochtend.

Sapyga clavicornis komt in Nederland verspreid voor, lokaal soms talrijk. Zuid-Limburg en de hogere zandgronden zijn de meest geschikte vindplaatsen, niet langs de kust.


Gewone knotswesp/Ranonkelbij

Gewone knotswesp en ranonkelbij
foto: Ruurd Jelle van der Leij

  gezien op planten:    
  parasiteert op: Ranonkelbij
Kauwende metselbij
Rosse metselbij
Chelostoma florisomne
Osmia leaiana
Osmia bicornis

Wildewespen.nl, 2015-2023