wildewespen.nl De Nederlandse wespen

en hun relaties, een overzicht van solitaire en sociale wespen (Vespoidea)
Wildewespen.nl
Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl

Terug naar familie
Vorige wesp
Volgende wesp

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Knotswespen
Bosknotswesp
Sapyga similis
(Fabricius, 1793)

Sapygidae
Sapyga
020003

eind april t/m
begin mei
begin mei
eind april

9-13mm
8,5-11,5mm

holtes
nestparasiet

zeer zeldzaam
n.b.
n.b.
toenemend


Bosknotswesp


Bosknotswesp

Bosknotswesp (m)
Sapyga similis

Huis Ter Heide

© foto's: Petra Fleurbaaij

Omschrijving:
Sapyga similis is het meest zeldzaam van de vier knotswespen die in Nederland voorkomen.

Voor 1980 waren er slechts twee waarnemingen, daarna niet meer. Hierdoor ontstond de mening dat deze knotswesp in Nederland verdwenen was. Maar sinds 2003 (waarneming Nunspeet, Noord-Veluwe) zijn er diverse waarnemingen.

In mei 2012 werd een mannetje waargenomen in Noord-Brabant (zie foto), wellicht hangt dit samen met de recente toename van één van de gastbijen: de Bosmetselbij Osmia uncinata.

De grondkleur van het vrouwtje is rood met een gele tekening. Ook de schenen zijn rood.

Het geschikte biotoop is bosranden en open bossen.

In Noord-Brabant aangetroffen op Landgoed Huis Ter Heide, in een gebied dat beheerd wordt door Natuurmonumenten: gemengd loof- en naaldbos met her en der wat heide. O.a. veel bramen, wat brem en door natuurbeheer dode bomen. Ook hier en daar kamperfoelie en wat onkruiden als Paardenbloem, Hoornbloem, en later in de tijd zandblauwtjes, wat Berenklauw en veel Jacobskruiskruid

(waarneming: Petra Fleurbaaij).
  gezien op planten:    
  parasiteert op: Metselbijen
Slangenkruidbij
Waddenmetselbij
Boommetselbij
Bosmetselbij
Grote metselbij
Osmia
Hoplitis adunca
Osmia maritima
Osmia parietina
Osmia uncinata
Osmia xanthomelana

© Wildewespen.nl, 2015-2023