wildewespen.nl De Nederlandse wespen

en hun relaties, een overzicht van solitaire en sociale wespen (Vespoidea)
Wildewespen.nl
Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl

Terug naar familie
Vorige wesp

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Knotswespen
Kleine knotswesp
Sapygina
decemguttata

Jurine, 1807

Sapygidae
Sapygina
0210001

half mei t/m
half augustus
half juli
half juli

6,5-9mm
6,5-9mm

holtes
nestparasiet

vrij zeldzaam
n.b.
n.b.
sterk toegenomen


Kleine knotswesp

Kleine knotswesp
Sapygina decemguttata
foto: Dick Belgers

Omschrijving:
Sapygina decemguttata heeft witte vlekjes op het zwarte achterlijf, zowel vrouwtjes als mannetjes zijn niet groter dan 1 cm.
Voor het eerst in 1950 in Nederland waargenomen. Komt verspreid voor in Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland en lijkt het verspreidingsgebied uit te breiden naar het noorden.
Het geschikte biotoop is bosranden, oude palen langs weilanden en in tuinen in stedelijk gebied. Uitbreiding van het aantal insectenhotels (en daarmee de geschikte gast: de Tronkenbij, Heriades truncorum) zal mede van invloed zijn. Goed te observeren doordat het beestje vaak roerloos zit te wachten bij de nesten van de Tronkenbij. De eerste larve die uitkomt doodt eerst de mogelijke andere Sapygina-larven om daarna de bijenlarve uit te zuigen. Vervolgens worden de stuifmeelpollen verorberd.
  gezien op planten: Klein streepzaad Crepis cappilaris
  parasiteert op: Tronkenbij
Heriades truncorum

Wildewespen.nl, 2015-2018