wildewespen.nl De Nederlandse wespen

en hun relaties, een overzicht van solitaire en sociale wespen (Vespoidea)
Wildewespen.nl
Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl

Vorige familie
Volgende familie
familie:


geslacht:

nummer:
aantal soorten:
vliegtijd:


geslacht:

nummer:
aantal soorten:
vliegtijd:


Knotswespen
Sapygidae

Sapyga
Latreille,1796
20
3
april t/m oktober


Sapygina
Costa,1887
21
1
mei t/m augustusKleine knotswesp
Sapygina decemguttata
foto's : Pieter van Breugel

Omschrijving:
De familie Sapygidae komt in Nederland met twee geslachten voor: Sapyga en Sapigina.

Het zijn broedparasitaire wespen die met name parasiteren op de buikverzamelaars onder de solitaire bijen (Megachilinae), zoals de diverse metselbijen.

Knotswespen zijn te herkennen aan een slank, op een tube gelijkend lichaam met gele, witte of rode vlekken op een zwart lichaam. Bij de vrouwtjes is de brede zesde buikplaat opvallend. De naam komt door de verdikte einde van de antennes bij de mannetjes, op knotsen gelijkend.

De recente belangstelling voor het aanbieden van alternatieve nestgelegenheid (insectenblokken) zal het verspreidingsgebied van deze insecten vergroten. Zo bleek uit een onderzoek dat bijna eenderde van de nesten van de Tronkenbij (Heriades truncorum) geparasiteerd wordt door de Kleine knotswesp (Sapygina decemguttata).

Knotswespen met geel stuifmeel aan het achtereind van hun lichaam hebben net een eitje gelegd in een nest van de gastvrouw. Het stuifmeel aan hun lichaam is het overtuigende bewijs.Gewone knotswesp
Sapyga clavicornis
Gewone knotswesp (m)
Sapyga clavicornis

Knotswespen Nederlandse soortnaam Wetenschappelijke soortnaam Zeldzaamheid Nummer
  Gewone knotswesp Sapyga clavicornis minder algemeen 020001
  Bonte knotswesp Sapyga quinquepunctata vrij zeldzaam 020002
  Bosknotswesp Sapyga similis zeer zeldzaam 020003
  Kleine knotswesp Sapygina decemguttata vrij zeldzaam 021001
Knotswespen vliegen op Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
  Gewone berenklauw Heracleum sphondylium
  Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum
  Fluitenkruid Anthriscus sylvestris
  Madeliefje Bellis perennis
 Echte kamille Matricaria recutita

Wildewespen, 2015-2023